3
Oct
10:30
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió politiques d'Habitatge

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia