3
Feb
13:00
Agenda de Eduard Sanz García

Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona

Asistentes

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia