14
Jul
19:00
Agenda de Gemma Garcia Cejas

Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

Asistentes

Jordi Perez Pineda

Juan Carlos Sillero i Vera

Marta Alarcon i Puerto

Oliver Jose Peña Estevez