4
Oct
18:00
Agenda de Javier Giménez González

Inauguració XII edició tardor ciutats defensores dels drets humans

Lugar

Casal Robert Brillas