10
Jul
18:00
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Reunió de valoració amb entitats esportives. Temporada 2018-2019

Asistentes

Montserrat Zamora Angulo

3a. Tinenta d'Alcaldia