8
Oct
20:00
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Reunió de treball amb entitat esportiva

Assistents

Montserrat Zamora Angulo

3a. Tinenta d'Alcaldia