10
Oct
09:30
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Reunió amb el Servei d'Esports

Assistents

Montserrat Zamora Angulo

3a. Tinenta d'Alcaldia