10
Oct
11:30
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Reunió de treball amb Duet Sports

Assistents

Montserrat Zamora Angulo

3a. Tinenta d'Alcaldia