7
Feb
13:00
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Reunió amb el 1er tinent d'Alcaldia

Assistents

Montserrat Zamora Angulo

3a. Tinenta d'Alcaldia