14
Feb
18:00
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Assemblea de Federació del PSC Baix Llobregat

Assistents

Montserrat Zamora Angulo

3a. Tinenta d'Alcaldia