28
Feb
10:00
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Comissió seguiment Pressupost Participatiu

Asistentes

Montserrat Zamora Angulo

3a. Tinenta d'Alcaldia