4
Mar
10:00
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Reunió de treball amb la UB

Asistentes

Montserrat Zamora Angulo

3a. Tinenta d'Alcaldia