6
Jul
18:00
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Visita al CSE Can Vidalet amb l'AAVV Can Vidalet

Asistentes

Montserrat Zamora Angulo

3a. Tinenta d'Alcaldia