14
Jun
18:30
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Reunió del Grup Municipal Socialista

Asistentes

Montserrat Zamora Angulo

3a. Tinenta d'Alcaldia