7
Oct
20:00
Agenda de Oriol Torras i Planas

Consell de Cultura

Assistents

Lloc

Casal de Cultura Robert Brillas