12
Set
13:00
Agenda de Pilar Díaz Romero

Mesa de contractació programació CIRD

Assistents

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa d’Esplugues