19
Sep
12:30
Agenda de Pilar Díaz Romero

Comissió Especial de Comptes sessió constitutiva a la DIBA

Asistentes

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa d’Esplugues