25
Set
10:00
Agenda de Pilar Díaz Romero

Reunió del premi Delta Literari al Consell Comarcal

Assistents

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa d’Esplugues