11
Oct
11:30
Agenda de Pilar Díaz Romero

Comissió executiva de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials

Assistents

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa d’Esplugues