28
May
15:00
Agenda de Pilar Díaz Romero

Participació en el Diàleg Ministerial amb governs locals i regionals, Bureau del CGLU, per videoconferència

Asistentes

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa d’Esplugues