20
Oct
10:00
Agenda de Pilar Díaz Romero

Political Council de PLATFORMA

Asistentes

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa d’Esplugues