9
Mar
20:00
Agenda de Pilar Díaz Romero

Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert

Asistentes

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa d’Esplugues