21
Jul
11:00
Agenda de Pilar Díaz Romero

Comissió Informativa de Presidència, Serveis Interns i Innovació de la Diputació

Asistentes

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa d’Esplugues