13
Jul
18:45
Agenda de Pilar Díaz Romero

Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert

Asistentes

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa d’Esplugues