10
Jun
19:00
Agenda de Diego Rodriguez Triano

Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

Assistents

Oliver Jose Peña Estevez

Jordi Perez Pineda

Juan Carlos Sillero i Vera

Marta Alarcon i Puerto

Montserrat Zamora Angulo