29
Set
11:30
Agenda de Eduard Sanz García

Visita al Casal Robert Brillas

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia