18
Set
11:00
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Reunió de coordinació - Economia i Treball

Assistents

Montserrat Zamora Angulo

3a. Tinenta d'Alcaldia