18
Set
12:00
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Reunió de treball interna - Servei d'Esports

Assistents

Montserrat Zamora Angulo

3a. Tinenta d'Alcaldia