3
Des
20:30
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Visita al nou Centre d'Innovació Social Coboi Lab

Assistents

Montserrat Zamora Angulo

3a. Tinenta d'Alcaldia