2
Mar
10:00
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Reunió amb el Servei de Comerç

Assistents

Montserrat Zamora Angulo

3a. Tinenta d'Alcaldia