3
Nov
10:00
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Per una nova organtizacio del temps a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Assistents

Montserrat Zamora Angulo

3a. Tinenta d'Alcaldia