3
Nov
12:00
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Presentació projecte “Treball, Talent i Tecnologia” de la Diputació de Barcelona

Assistents

Montserrat Zamora Angulo

3a. Tinenta d'Alcaldia