3
Nov
17:30
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Reunió amb el Servei d'Economia i Treball

Assistents

Montserrat Zamora Angulo

3a. Tinenta d'Alcaldia