6
Set
12:00
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Coordinació empresa i territori

Assistents

Montserrat Zamora Angulo

3a. Tinenta d'Alcaldia