6
Set
11:00
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Reunió de treball interna

Assistents

Montserrat Zamora Angulo

3a. Tinenta d'Alcaldia