29
Set
19:00
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Reunió amb entitat esportiva

Assistents

Montserrat Zamora Angulo

3a. Tinenta d'Alcaldia