30
Nov
19:00
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Reunió del Grup Municipal Socialista

Assistents

Montserrat Zamora Angulo

3a. Tinenta d'Alcaldia