19
Jul
16:00
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Reunió del Grup Municipal Socialista

Assistents

Montserrat Zamora Angulo

3a. Tinenta d'Alcaldia