19
Jul
19:30
Agenda de Montserrat Zamora Angulo

Reunió amb entitat esportiva

Assistents

Montserrat Zamora Angulo

3a. Tinenta d'Alcaldia