14
Oct
10:00
Agenda de Pilar Díaz Romero

Presentació del projecte IMADEL 'Incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques locals al Marroc'

Assistents

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa d’Esplugues