13
Nov
15:45
Agenda de Pilar Díaz Romero

Consell Mundial de CGLU: Consell Polític de Gobernança territorial i multinivell i finançament sostenible

Assistents

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa d’Esplugues