3
Mai
19:00
Agenda de Pilar Díaz Romero

Visita a l'exposició 'Escher', Drassanes Reials Barcelona

Assistents

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa d’Esplugues