20
Mai
13:30
Agenda de Pilar Díaz Romero

Reunió amb el diputat president de l'Àrea d'Innovació de Governs Locals i Cohesió Territorial

Assistents

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa d’Esplugues