17
Mai
18:00
Agenda de Pilar Díaz Romero

Reunió interparlamentària europea, PSC

Assistents

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa d’Esplugues