23
Set
18:00
Agenda de Pilar Díaz Romero

Comissió Executiva de Federació PSC Baix Llobregat

Assistents

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa d’Esplugues