23
Set
19:00
Agenda de Pilar Díaz Romero

Assemblea de Federació PSC

Assistents

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa d’Esplugues