7
Mar
10:00
Agenda de Pilar Díaz Romero

1a Sessió intercentres de l'Audiència Jove

Assistents

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa d’Esplugues