2
Mai
18:00
Agenda de Pilar Díaz Romero

Reunió interparlamentària europea

Assistents

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa d’Esplugues