18
Mai
16:00
Agenda de Pilar Díaz Romero

Reportatge sobre usos socials de l'EspluLab amb TVE

Assistents

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa d’Esplugues