14
Set
13:00
Agenda de Pilar Díaz Romero

Visita al local de l'Associació de Dones de La Plana

Assistents

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa d’Esplugues